PR и BTL. Рекламне агентство "Blurb" | HEAGLOBE

Тимур Уваровит, полиграфия, логотип, макет, изготовление, btl, heaglobe

PR и BTL. Рекламне агентство "Blurb" | HEAGLOBE

Тимур Уваровит, полиграфия, логотип, макет, изготовление, btl, heaglobe

Замовлення:

blurb@heaglobe.com

BTL (від англ. Below-the-line - під рискою) - комплекс маркетингових комунікацій, який відрізняється від прямої реклами ATL (від англ. Above-the-Line) способом впливу на цільову аудиторію. Як правило інструменти BTL дозволяють контактувати з учасниками промо-акцій особисто, безпосередньо в точках продажів. Але крім промо-акцій, перформансів, організації івентів і виставкової діяльності BTL також включає в себе інструменти стимулювання збуту, які не завжди пов'язані з безпосередньо особистої комунікацією, наприклад, мерчандайзинг і дайрект мейл (від англ. Direct mail - прямі поштові розсилки).

Інструментарій BTL

Найбільш часто використовувані методи роботи:

різноманітні розсилки (поштові, sms, e-mail і інші);

торгові конференції;

промоакція - відмінний спосіб не на словах, а на ділі показати споживачам якість товарів або послуг. Інтерактивні заходи, спрямовані на потенційних клієнтів, втягують їх у дію і роблять зацікавленими учасниками Btl-акції, вселяють довіру до фірми, яка не боїться показати товар лицем.

вірусний маркетинг;

виставки та ярмарки;

спонсорство;

інтернет-конференції;

встановлення багатоступеневих програм зі стимулювання збуту;

корпоративний захід;

внутрішньогалузеве захід (B2B party);

розробка програм лояльності;

управління базами даних;

технології доповненої реальності.

Значну частину btl-заходів можна віднести до прямого маркетингу (директ маркетингу).

Системи звітності та управління проектами в BTL

Широке поширення в BTL отримали системи онлайн звітності. Вони допомагають автоматизувати рутинні операції по збору даних від польового персоналу (супервайзерів, мерчандайзерів) і зведення з їх оперативних звітів. Як правило такі системи дозволяють:

контролювати польовий персонал за рахунок мобільних технологій

отримувати фото-звіти

автоматизувати рутинну роботу по зведенню даних з різних регіонів

підвищити якість інформації, що передається з полів інформації

зняти колосальне навантаження з менеджерів btl-проектів

зробити прозорим взаємодія між рекламодавцем і агентством і підвищити довіру.

Раніше вся btl-звітність робилася вручну за допомогою Excel, поступово великі рекламні агенції та рекламодавці, які могли собі дозволити, почали розробляти для себе індивідуальні програмні продукти. Незабаром з'явилися спеціалізовані програмні продукти (онлайн-системи), які стали доступні для будь-якого типу компаній незалежно від розміру. Сучасні технології роблять BTL ефективніше.

TTL-реклама і інтегровані маркетингові комунікації

Завдяки тому, що ефект від ATL і BTL знижується, відбувається поступово виникнення терміну TTL-реклами, яка поєднує в собі обидва види реклами.

В цілому слід зазначити, що межі між прямою (ATL) та непрямий (BTL) рекламою поступово зникають. Це обумовлено декількома факторами:

• ускладненням завдань, що стоять перед брендами;

• винаходом нових способів впливу на покупців;

• еволюцією маркетингових технологій.

Завдяки цьому останнім часом існує тенденція відходу від поділу реклами на ATL- і BTL-частини і об'єднання всіх витрат на рекламу в єдину суму. Так виник термін TTL-реклама (Through The Line - через межу), що включає в себе всі інструменти рекламного просування товарів (ATL і BTL).

Говорячи про TTL, як правило, мають на увазі «змішування» кількох каналів комунікації для донесення єдиного рекламного повідомлення, що при грамотному плануванні стає вагомим аргументом. По суті цей термін є аналогом інтегрованих маркетингових комунікацій, коли прийоми використовуються спільно, для посилення ефекту і подолання недоліків властивих кожному з них окремо.

Саме можливість об'єднання широкого охоплення цільової аудиторії (методами ATL-реклами) і індивідуального контакту зі споживачем (методами BTL-реклами) є ключовою перевагою TTL-комунікацій.

TTL- комунікації особливо актуальні для сегмента FMCG - максимально старого і максимально конкурентного ринку. Класичний приклад ТТL-активності на цьому ринку - традиційна промоакція «приз під кришечкою».

Можлива і більш складна механіка багатоканального процесу впливу на цільову аудиторію: споживач подивився рекламу, спробував продукт в магазині, зайшов в парк на дитяче свято, організований цією ж компанією, побачив білдборд на вулиці, купив три пачки продукту, вирізав штрих-код, вислав на вказану адресу і виграв цінний приз.

public relarions, pr, Тимур Уваровит, HEAGLOBE

Зв'язки з громадськістю, PR (англ. Public Relations - публічні відносини, зв'язки з громадськістю, відносини з громадськістю, суспільні зв'язки, суспільне взаємодія; скорочено: PR - пі-ар) - технології створення і впровадження при суспільно-економічних і політичних системах конкуренції образу об'єкта (ідеї, товару, послуги, персоналії, організації - фірми, бренду) в ціннісний ряд соціальної групи, з метою закріплення цього образу як ідеального і необхідного в житті. У широкому сенсі - управління громадською думкою, вибудовування взаємин суспільства і державних органів або комерційних структур, в тому числі, для об'єктивного осмислення соціальних, політичних або економічних процесів.

Види:

Чорний PR - використання «чорних технологій» (обман, фальсифікації) для очорнення, знищення конкуруючої партії, групи і т. Д., Поширення від її імені образливих або економічно небезпечних заяв та ін. Іноді достатньо обмежитися публікацією компромату. Словосполучення утворене по аналогії з виразом «чорна пропаганда». За однією з версій, з'явилося в російській мові після виходу роману Віктора Пелевіна «Generation« П »». На ділі, поняття «чорний PR» побутувала в Росії задовго до виходу роману Пелевіна (1999 рік). На початку 1990-х років під «чорним» PR розумілося головним чином публікація «проплачених» статей, незалежно від їх спрямованості ( «за» або «проти») на відміну від ПР «правильного» (поняття «білий» PR взагалі було не в ходу) - тобто здійснюваного більш тонкими і легальними методами.

Політичний PR - це спеціалізована діяльність суб'єктів політики, спрямована на ефективне управління їх публічної комунікацією і підвищення політичної конкурентоспроможності за рахунок залучення суспільної підтримки. [5]

Соціальний PR - це діяльність, спрямована на формування, підтримку і розвиток потрібних (найчастіше позитивних) відносин, формування позитивних моделей поведінки і т. Д. До цієї сфери PR традиційно відносяться соціальні та благодійні проекти і програми бізнес-структур і проекти громадських та некомерційних організацій.

PR «зовнішній» і «внутрішній»: за критерієм роботи з цільовими аудиторіями поза і всередині організацій; з точки зору технологічної в першому випадку мова йде про роботу з неконтрольованими, у другому - з контрольованими ЗМІ;

PR «позитивний» і «негативний»: мова йде про позитивну, творчої або негативної, руйнівної роботи; багато PR-фахівці категорично заперечують саму можливість розгляду негативного спрямування як в принципі відноситься до public relations;

PR «негативний» і «антикризовий»: «обслуговування», забезпечення атакуючої або оборонної бізнес-діяльності; ця дихотомія мислима лише в разі, якщо всерйоз ставиться питання про «негативному» PR і протидії йому антикризовому; протилежний підхід, по суті, розглядає реальне суспільство як безконфліктне, що складається в масі своїй з вельми високоморальних людей;

PR «повсякденний» ( «рутинний») і «антикризовий» ( «аварійний»): в першому випадку мова йде про PR-діяльності у відносно спокійній, повсякденній обстановці, пов'язаної з позитивною діяльністю і допускає високий ступінь планування в силу підконтрольності ситуації; у другому - про діяльність в ситуації цейтноту, стресу, високого ступеня невизначеності, викликаної, як правило, «зовнішніми» силами;

PR повсякденний і PR проектний: виконання або рутинної, звичайної роботи, яка в принципі не має часових горизонтів, або діяльності, що носить мобілізаційний характер, пов'язаної з розробкою та реалізацією проектів;

PR в сферах комерційної, некомерційної, політичної і державної: здійснення PR-діяльності, пов'язаної з різницею в доступі до ресурсів, більшою чи меншою мірою ризиків, більшою чи меншою можливістю виконання креативної роботи;

PR персональний, організаційний і товарний (PR людей, організацій і товарів / послуг): за критерієм роботи PR-структури з тим чи іншим об'єктом PR-просування;

«PR офлайн» і «PR онлайн»: PR-діяльність в звичайному середовищі або з використанням повноцінного PR-агентства і в мережі Інтернет або з використанням онлайн PR-агентства;

PR подієвий і сенсаційний: в першому випадку центральною категорією є «новина», у другому - «сенсація» (теж новина, але така, яка майже автоматично привертає до себе увагу преси);

PR супровід і PR просування: в першому випадку мова може йти про новинному висвітлення в ЗМІ таких самостійних видів просування, як виставка, презентація, прес-конференція, свято, ювілей і т. Д., У другому - про створення такого роду подій, які самі по собі цікаві засобам масової інформації, і чий «просуває» характер не очевидний для цільових аудиторій.